grynasz studio

Małgorzata Mozolewska
Katarzyna Kural
Magda Major
Krzysztof Goliński
Katarzyna Bazylczyk

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Rośnij WAW
Kossmoss