grynasz studio

A musical button pin that plays remixes of Chopin’s works when pressed. It’s a fresh and unpretentious way to juxtapose pop culture with the creative output of Frederic Chopin.

2nd prize in the “Modern Warsaw souvenir concept related to Frederic Chopin” competition by the Warsaw City Hall.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Marek Kultys

Przypinka z pozytywką, po naciśnięciu grająca remiksy utworów Fryderyka Chopina. W przewrotny i pozbawiony nadęcia sposób konfrontuje nas z pop kulturą i twórczością Chopina.

II nagroda w konkursie na „Projekt koncepcyjny nowoczesnej pamiątki z Warszawy, związanej z osobą Fryderyka Chopina” organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Marek Kultys

2008