grynasz studio

FO – two letters, a part of the whole – with regards to the FOrms and Shapes Foundation!

FO – część całości, dwie litery – z pozdrowieniami dla Fundacji Form i Kształtów!

2011