grynasz studio

COFFEE+DAILY serves two functions: a table and a newspaper holder. It's this kind of furniture which is connected with the most pleasant time of your day, when you can simply relax drinking your favourite coffee and reading daily news while sitting on a comfortable sofa. It is simple, neutral and functional.

Materials: steel, Corian®, (plywood – optional)

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

KAWA+GAZETA łączy w sobie funkcję stolika i gazetownika. Projekt ten towarzyszy nam w najprzyjemniejszej części dnia - chwili relaksu z ulubioną kawą i prasą czytaną w wygodnej kanapie. Prosty, neutralny, funkcjonalny.

Materiały: stal, Corian® (sklejka – opcjonalnie)

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

2014