grynasz studio

Honey dipper is inspired by the structure of a honeycomb. The shape enables users to scoop just the right amount of honey, without unnecessary drips. Thanks to the materials and technologies used in the production process, MIODOWNIK is suitable for scooping honey that has already crystallised. A coating of silver gives the dipper germicidal properties.
MIODOWNIK was manufactured for ZACZYN at the Hefra factory, boasting over 190 years of tradition.

designed for Zaczyn / www.zaczynstudio.com

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

Łyżeczka do miodu inspirowana jest architekturą plastra miodu. Forma jej pozwala na porcjowanie miodu bez zbędnych kropel, natomiast dzięki zastosowanym technologiom produkcyjnym i użytym materiałom z powodzeniem można używać łyżeczki do nabierania już skrystalizowanego miodu. Dodatkowo warstwa srebra pokrywająca MIODOWNIK sprawia, że łyżeczka ma właściwości bakteriobójcze.
Miodownik został wyprodukowany dla marki ZACZYN w posiadającej ponad 180 letnią tradycję fabryce Hefra.

Łyżeczka zaprojektowana dla marki Zaczyn / www.zaczynstudio.com

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

2016