grynasz studio

Every year, prizes in the ‘Good Design’ competition are awarded by the Institute of Industrial Design to Poland’s best-designed products and services. The “Good Design 2015” statuette is made with the exclusive use of the 3D printing technology, which allows the award to be personalised.
In addition, this technique emphasises the innovative and visionary nature of the award.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Alicja Pałys

Co roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego wręcza nagrody w konkursie „Dobry Wzór” dla najlepiej zaprojektowanych produktów i usług na rynku polskim. Statuetka „Dobry Wzór 2015” wykonana w całości w technologii druku 3D pozwoliła na personalizację przyznawanej nagrody.
Dodatkowo technika wykonania podkreśla innowacyjny i wizjonerski charakter nagrody.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Alicja Pałys

2015