grynasz studio

The interior and graphics design for the “Good Design 2011” exhibition.

Fitting almost 100 products in one hall and displaying all of them properly took great design discipline and a lot of complex thinking. The functional and dimensional diversity of that year’s Good Design Competition nominees had inspired us to create a unified grid design. It divided the space into squares, in which subsequent products were carefully placed.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

Projekt scenografii i oprawy graficznej wystawy "Dobry Wzór 2011".

Zmieszczenie i dobre wyeksponowanie prawie 100 produktów w jednej sali wymagało od nas dużej dyscypliny projektowej i kompleksowego myślenia. Różnorodność zarówno pod względem gabarytowym jak funkcjonalnym finalistów Dobrego Wzoru zainspirowała nas do stworzenia unifikującego schematu siatki, dzielącej całą przestrzeń na jednakowe kwadraty, w które z dużą precyzją kolejno wpisywaliśmy prezentowane produkty.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

2011