grynasz studio

The design of a constant exhibition of figurines designed in the 50s and 60s in the Ceramics and Glass Facility of the IoID by Hanna Orthwein, Henryk Jędrasik, Mieczysław Naruszewicz and Lubomir Tomaszewski. The exhibition include over 40 ceramic figurines. The design evokes the times of the first Polish wall units – an iconic piece of furniture. Item descriptions contain useful and interesting notes on that period of Polish design.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Katarzyna Zinkiewicz

Substantive collaboration: Katarzyna Rzehak & Katarzyna Figura

Projekt stałej ekspozycji kolekcji figurek zaprojektowanych w latach 50. i 60. w Zakładzie Ceramiki i Szkła w IWP przez Hannę Orthwein, Henryka Jędrasika, Mieczysława Naruszewicza i Lubomira Tomaszewskiego. Na wystawę składa się ponad 40 figurek. Całość ekspozycji nawiązuje do klimatu pierwszych meblościanek. Zamieszczone opisy przybliżają zwiedzającym ten ciekawy okres w historii polskiego wzornictwa.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Katarzyna Zinkiewicz

Współpraca merytoryczna: Katarzyna Rzehak, Katarzyna Figura

2013