grynasz studio

The design included the whole visual and functional setup of the festival space.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Filip Zagórski

Projekt obejmujący całościowe zaprojektowanie oprawy wizualnej i funkcjonalnej przestrzeni festiwalowej.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Filip Zagórski

2013