grynasz studio

Organized by: The Forms and Shapes Foundation, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and National Heritage, National Audiovisual Institute
Co-organized by: Warsaw City Hall
Partner: Stołeczna Estrada (Warsaw cultural institution)
Local partners: The “Bęc Zmiana” Foundation, Gaga
Curators: Asia Bronisławska & Iza Rutkowska

The NOSE – an object, a slide, a climbing wall, a place to play hide-and-seek. It was part of the EUgeniusz playground, created to commemorate the Polish presidency of the EU.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
Special thanks to Magda Ćwiek and the HABE company.

Organizatorzy: Fundacja Form i Kształtów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny
Współorganizator: Miasto stołeczne Warszawa; Partner: Stołeczna Estrada
Partnerzy lokalni: Fundacja Bęc Zmiana, Gaga
Kuratorki: Asia Bronisławska i Iza Rutkowska

NOS – obiekt, zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa, kryjówka. Powstał jako część placu zabaw EUgeniusz – uświetniającego Inaugurację Polskiej Prezydencji w Radzie UE.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji dla Magdy Ćwiek i firmy HABE.

2011