grynasz studio

The project was a creative echange of young Polish and Georgian modern artists. The event involved two factories, located in the capitals of both countries: the FSO car factory in Warsaw and Paper Plus in Tbilisi. The goal was to design and create items for the factory workers out of manufacturing waste and mass-produced articles. The created objects solve the current needs of the project’s participants. Finally, the designs have been photographed in their intended space – the workers’ apartments in Warsaw and Tbilisi.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

Projekt ten był twórczą wymianą artystów z Polski i młodych twórców z kręgu gruzińskiej sztuki współczesnej. W wydarzenie zostały zaangażowane dwie fabryki, zlokalizowane w stolicach obu krajów: FSO w Warszawie i Paper Plus w Tbilisi. Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie (z odpadów produkcyjnych oraz przedmiotów seryjnej produkcji) obiektów adresowanych do pracowników fabryk. Wykonane przedmioty są próbą odpowiedzi na aktualne potrzeby konkretnych osób, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. W końcowej fazie projektu projekty zostały sfotografowane w przestrzeni, dla której zostały wykonane, czyli w mieszkaniach pracowników fabryk w Warszawie i Tbilisi.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

2012