grynasz studio

An installation comprising everyday objects and material samples provided the opening motif of this years’ edition: a tribute to the basic elements everyday objects are made of. Energising cobalt guided the visitors’ attention as they made their way through the exhibition of the 119 projects that made it into the Dobry Wzór 2018 competition final.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Cooperation:
Curator: Katarzyna Rzehak
Exhibition manager: Anna Weresińska

W tym roku motywem otwierającym wystawę była instalacja z przedmiotów codziennego użytku i próbek materiałów. Był to hołd złożony tym podstawowym pierwiastkom, z których produkowane są rzeczy wokół nas. Energetyzujący kobalt prowadził uwagę zwiedzających po ekspozycji składającej z 119 finałowych projektów konkursu Dobry Wzór.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Współpraca:
Kurator: Katarzyna Rzehak
Komisarz: Anna Weresińska

2018