grynasz studio

In 2018, Poland was partner country at the music industry fair organised as part of the Jazzahead! in Bremen. This was why, rather than just a platform for presenting Polish musicians, the Polish stand was also a public space, where visitors could meet, talk and unwind. Rescaled photographs of musicians, made into three-dimensional collages, and combined with energising colour and a modular exhibition system – comprised the set’s central theme. This was complemented by Marbet Style furniture and Paget chairs to form
a congenial space, encouraging visitors to interact with musicians and learn more about their work. In addition, the stand’s foldable and mobile items allowed for the quick set-up and dismantling of the set.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

W roku 2018 Polska była państwem partnerskim na tragach branży muzycznej, organizowanych w ramach Jazzahead! w Bremie. Dlatego przestrzeń polskiego stoiska obok prezentacji rodzimych artystów pełniła rolę miejsca ogólnodostępnego, przeznaczonego zarówno do rozmów, spotkań jak i relaksu odwiedzających.
Motywem przewodnim całej scenografii były przeskalowane fotografie muzyków, tworzące trójwymiarowe kolaże, zestawione z energetyzującym kolorem, oraz modułowym systemem ekspozycyjnym. Całość uzupełniona była meblami marki Marbet Style i krzesłami Paged, tworząc przestrzeń wygodną, zachęcającą do rozmów i zapoznania się z ofertą polskich artystów. Dodatkowo składane i mobilne elementy stoiska pozwalały na szybki montaż i demontaż scenografii.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

2018