grynasz studio

The interior and graphic design for an exhibition "New Technologies - Discover Poland" in Torino, showcasing innovative projects, materials and the discoveries made by Polish scientists.
The concept was based on a hexagonal shape that evokes e.g. crystalline structure, honeycombs, chemical formulas, geometry, mathematics, nuts and bolts, mechanisms and technical drawings. The multiplication of blocks and a honeycomb design allowed us to create a structure that easily fits into different exhibition spaces.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Projekt scenografii i oprawy graficznej wystawy "New Technologies - Discover Poland" W Turynie, pokazującej innowacyjne projekty, materiały i odkrycia polskich naukowców.
Koncepcję scenografii oparliśmy na kształcie sześcioboku kojarzącym się min. ze strukturą kryształu, plastrem miodu, schematem chemicznym, geometrią, matematyka, śrubą, mechanizmem, rysunkiem technicznym. Poprzez multiplikację brył i modułową konstrukcję scenografii uzyskaliśmy przestrzenną strukturę, łatwo dostosowującą się do różnych przestrzeni wystawowych.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

2013