grynasz studio

The exhibition is based on a schematic “assembly line”. By passing through a sequence of sections: brief, conception, industrial design proposal, prototype and production, the viewer has the opportunity to familiarise herself with subsequent stages of the product’s design and implementation process.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Cooperation:
Curator: Małgorzata Koralewska, Grynasz Studio

Całość ekspozycji oparta jest na schematycznej „taśmie produkcyjnej”. Przechodząc przez działy wystawy: brief, koncepcję, projekt wzorniczy, prototyp i produkcję - oglądający ma okazję zapoznać się z poszczególnymi etapami procesu projektowego i wdrożeniowego produktu.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Współpraca:
Kurator: Małgorzata Koralewska, Grynasz Studio

2016

[fot. Grynasz Studio)