grynasz studio

The Rituals / Rytuały exhibition is a multidimensional narrative familiarising visitors to EXPO 2020 with the historical and cultural background of breaking wafer on and around Christmas Eve, an established Polish tradition dating back to the eighteenth century. Different kinds of wafers (all designed specially for the exhibition) demonstrate the development of this tradition over time, and embed it in a context: breaking wafer is associated with spending time together and sharing feelings of goodwill. Affirmation is the underlying theme of the exhibition. The display is meant to inspire universal, affirmative feelings in visitors and encourage them to cherish the time they spend with their loved ones.
After they have explored the historical / ethnographic theme of the exhibition, and seen the video installation, visitors can move on to the main section, made up of wafers which are meant to offer a creative reinterpretation of words of affirmation: love, peace, good, happiness and harmony and care for the environment. Selected design studios have expressed these key ideas in the form of wafers; together, their projects comprise a narrative and bring a wealth of good wishes. Each wafer is placed on a separate stand, along with information about its author. Each individual item ties in smoothly with the rest of the exhibition.

„Rituals / Rytuały” exhibition / 18-28.12.2021 / Poland Pavilion EXPO 2020 Dubai

Organizer: Adam Mickiewicz Institute, Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Content partner of the exhibition: The National Etnographic Museum in Warsaw
Exhibition curators: Katarzyna Rzehak, Marta Niemywska-Grynasz
Exhibition design & production: Grynasz Studio
Design team: Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek / Grynasz Studio
Coordinators: Agata Opieka, Anna Piekarska-Szczerba, Paweł Nowacki / Adam Mickiewicz Institute

Christmas wafers designers’:
Pionty / Jakub Jezierski
Malwina Konopacka
Wiktoria Lenart
Kamila Niedzwiedzka
Nikodem Szpunar
Barrakuz / Beata Śliwińska

Sound installation: Zuzanna Zawadzka

Video installation:
Written and directed by: Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
DOP: Katarzyna Kural Sadowska
Editing: Olaf Malinowski
Color Correction: Magdalena Kulak
Focus puller: Jan Sadowski
Light: Artur Buczyński, Bartłomiej Waszczuk
Cast: Maciej Belniak, Honorata Buniowska, Małgorzata Ćwiek, Dawid Grynasz, Katarzyna Kotowska, Helenka Rakowska

Consultation:
Małgorzata Kunecka / The National Etnographic Museum in Warsaw
dr Magdalena Pinker / Katedra Arabistyki i Islamistyki UW
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

Translation and proofreading:
EN / Joanna Figiel
AR / Dalia Nazmi

Wystawa „Rituals / Rytuały” to wielopłaszczyznowa narracja przybliżająca gościom EXPO 2020 tło historyczne i kulturowe sięgającej XVIII wieku polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem, a także pokazująca poprzez nowe, specjalnie zaprojektowane na tą wystawę opłatki, proces ewolucji tradycji w kontekście przeżywania wspólnych chwil i dzielenia się dobrymi emocjami. Instalacja ma charakter afirmacyjny. Treści na niej prezentowane mają za zadanie wzbudzić u widzów uniwersalne, pozytywne emocje i być okazją do celebrowania wspólnie spędzanego czasu.
Po obejrzeniu strefy historyczno-etnograficznej i instalacji wideo, w głównej części ekspozycji zwiedzający może zapoznać się ze współczesnymi projektami opłatków, będących twórczą interpretacją afirmacyjnych haseł: miłość, pokój, dobro, spokój i harmonia oraz troska o środowisko. Hasła te zobrazowane przez wybrane studia projektowe w postaci współczesnych opłatków, tworzą narrację i zbiór dobrych życzeń. Każdy opłatek wraz z opisem twórcy znajduje się na osobnym standzie, spójne nawiązującym do pozostałej części ekspozycji.

Wystawa „Rituals / Rytuały” / 18-28.12.2021 / Polski Pawilon EXPO 2020 Dubaj

Organizator: Instytut Adama Mickiewicza, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner merytoryczny wystawy: Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Kuratorki wystawy: Katarzyna Rzehak, Marta Niemywska-Grynasz
Projekt i realizacja wystawy: Grynasz Stusio
Zespół projektowy: Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek / Grynasz Studio
Koordynatorzy: Agata Opieka, Anna Piekarska-Szczerba, Paweł Nowacki / Instytut Adama Mickiewicza

Projektanci opłatków:
Pionty / Jakub Jezierski
Malwina Konopacka
Wiktoria Lenart
Kamila Niedzwiedzka
Nikodem Szpunar
Barrakuz / Beata Śliwińska

Instalacja dźwiękowa: Zuzanna Zawadzka

Instalacja wideo:
Reżyseria: Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz
Operatorka: Katarzyna Kural Sadowska
Montaż: Olaf Malinowski
Koloryzacja: Magdalena Kulak
Focus puller: Jan Sadowski
Światło: Artur Buczyński, Bartłomiej Waszczuk
Aktorzy: Maciej Belniak, Honorata Buniowska, Małgorzata Ćwiek, Dawid Grynasz, Katarzyna Kotowska, Helenka Rakowska

Konsultacja merytoryczna:
Małgorzata Kunecka / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
dr Magdalena Pinker / Katedra Arabistyki i Islamistyki UW
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US

Tłumaczenie i korekta:
EN / Joanna Figiel
AR / Dalia Nazmi

2021