grynasz studio

The interior and graphics design for the “Good Design 2013” exhibition.

In 2013, the existing competition classes (“home”, “workplace”, “public space” and “services”) were joined by new ones: “graphics and packaging”, “new technologies” and “new materials”. To differentiate between the categories, a color code was created. This year’s competition was also the 20th, hence the inclusion of confetti and our birthday wishes for continued success in good design.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Katarzyna Zinkiewicz

Projekt scenografii i oprawy graficznej wystawy "Dobry Wzór 2013".

W roku 2013 oprócz kategorii konkursowych: „dom”, „praca”, „sfera publiczna” i „usługi”, pojawiły się „grafika użytkowa i opakowania”, „nowe technologie”, oraz „nowe materiały”.
By zasygnalizować podział na grupy, wprowadziliśmy kod kolorystyczny. Była to jubileuszowa, dwudziesta edycja konkursu, stąd konfetti oraz nasze życzenia dalszych dobrowzorowych sukcesów.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Katarzyna Zinkiewicz

2013