grynasz studio

The interior and graphic design of the exhibition showcasing the polish Red Dot Award winners. Simple, cylindrical display units created a good base for the presented projects. The red floor symbolized “the red carpet” of Polish design. The whole exposition is mobile, easily assembled and disassembled.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Natalia Mikołajczuk

Projekt scenografii i oprawy graficznej wystawy pokazującej polskich laureatów nagrody Red Dot. Proste, cylindryczne ekspozytory stanowią dobre tło dla prezentowanych projektów. Czerwona podłoga jest symbolicznym „czerwonym dywanem” dla polskiego wzornictwa. Całość wystawy jest mobilna, łatwa w montażu, demontażu i dostosowana do transportu.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Natalia Mikołajczuk

2013