grynasz studio

Exhibition design project and its visual setting.

This year “GOOD DESIGN” exhibition set was inspired by ceramics and fashion design of the 50s and 60s – hence the strong graphic accents. Surface of the display stands was marked with various patterns – each of them belonged to one of seven different zones presented at the exhibition, that is: public zone, home, work, service, graphics and packaging, new technologies, new materials.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Hanna Ferenc Hilsden

Cooperation:
Curator: Katarzyna Rzehak
Exhibition Organizer: Anna Weresińska

Projekt scenografii i oprawy graficznej wystawy „Dobry Wzór 2014”.

Projekt tegorocznego „Dobrego Wzoru” oparty został na mocnych elementach graficznych inspirowanych ceramiką i modą lat 50 i 60.
Płaszczyzny ekspozytorów oznakowane zostały różnymi paternami sygnalizującymi przynależność do siedmiu stref prezentowanych na wystawie (strefa publiczna, dom, praca, usługi, grafika i opakowania, nowe technologie, nowe materiały).

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Hanna Ferenc Hilsden

Współpraca:
Kurator: Katarzyna Rzehak
Komisarz: Anna Weresińska

2014