grynasz studio

Integrated brand image and a series of marketing materials, e.g.: packagings and a small gingerbread cake.

Food For Good is a self-funded, innovative and social company established by the Robinson Crusoe Foundation and the Independent Robinsons Foundation. There are young people, charges of both foundations, at risk of social exclusion learning to become independent, among its co-originators and participants.
This is a natural baked good product, handmade. We call it Goodshare as it consists of two different halves – sweet and spicy – and you are welcome to share it with someone you love so that everyone is happy with their favourite flavour.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Hanna Ferenc Hilsden

Kompleksowy projekt dla marki Food For Good, identyfikacji wizualnej, opakowania i kształtu pierniczka.

Food for Good jest założonym przez Fundację Robinson Crusoe i Fundację Samodzielni Robinsonowie samofinansującym się innowacyjnym przedsiębiorstwem społecznym, które współtworzą podopieczni obu Fundacji, usamodzielniająca się młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.
Produkt jest całkowicie naturalny, wykonany własnoręcznie przez podopiecznych piernik ”Dobrodzielny” – składający się z dwóch połówek, słodkiej i ostrej, którymi można podzielić się z bliską osobą, tak aby każdy otrzymał ten smak, który lubi najbardziej.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Hanna Ferenc Hilsden

2014