grynasz studio

The house is made of waterproof bent plywood. Its simple structure means you can assemble it yourself, without using tools or glue.
All elements can be sent in a flat parcel.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Domek wykonany jest z giętej, wodoodpornej sklejki. Prosta konstrukcja pozwala na samodzielny montaż bez użycia narzędzi czy kleju.
Wszystkie elementy mogą być przesłane w płaskiej paczce.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

2016

[fot. Norbert Piwowarczyk]