grynasz studio

“Polish Table” – a project presented in the Polish Pavilion at the EXPO Milano 2015.

“Polish Table” is an exhibition showing 33 different products related to the Polish food and dining culture. The project includes the complete set design, as well as all the graphics and promotional materials.
A large table with all the items is the centerpiece of the exhibition. The tablecloth serves a dual purpose: it’s a mapping screen and a source of information. The descriptions printed on the tablecloth contain useful information about the objects on display.

The exhibition is complemented by the “Kitchen Quiz” app game for learning Polish dish recipes, and a sound installation.

Project team:
Design and implementation: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Alicja Pałys
Photography: Katarzyna Kural-Sadowska
Cover photo shoot styling: Katarzyna Klim
Kitchen Quiz photo shoot styling: Aleksandra Szwarc
Video footage for mapping: Natalia Jakubowska, Łukasz Grogowski
Music: Piotr Michałowski

Cooperation:
Curator: Katarzyna Rzehak
Exhibition Organizer: Anna Weresińska

„Stół Polski” - projekt zaprezentowany podczas EXPO Milano 2015 w Pawilonie Polskim. 

„Stół Polski” to wystawa pokazująca 33 produkty związane z kulturą stołu i jedzenia. Na projekt składa się zarówno opracowanie wszystkich elementów scenograficznych jak i materiałów graficznych i promocyjnych. 
Centrum ekspozycji stanowi duży stół z umieszczonymi na nim eksponatami. Obrus pełni podwójną funkcję: jest ekranem do mapingu i nośnikiem informacji. Dzięki nadrukowanym na obrus opisom możemy dowiedzieć się wielu informacji o prezentowanych produktach. 

Całość uzupełniona jest o „Quiz Kuchenny” - grę-aplikację, dzięki której możemy poznać polskie przepisy, oraz instalację muzyczną.

Zespół projektowy:
Projekt i realizacja: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek, Alicja Pałys
Zdjęcia: Katarzyna Kural-Sadowska
Stylizacja sesji okładkowej: Katarzyna Klim
Stylizacja sesji do "Quizu Kuchennego": Aleksandra Szwarc
Materiały filmowe użyte do mappingu: Natalia Jakubowska, Łukasz Grogowski
Muzyka: Piotr Michałowski

Współpraca:
Kurator: Katarzyna Rzehak
Komisarz: Anna Weresińska

2015