grynasz studio

A comprehensive exhibition project for MARBET who showcased their products as part of the 2017 Arena Design event in Poznań.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Kompleksowy projekt ekspozycji marki MARBET, prezentującej swoje produkty w ramach wydarzenia Arena Design 2017 w Poznaniu.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

2017