grynasz studio

Where do the things that surround us come from? In the daily course of events, we usually don’t have time to consider such questions, yet everything around us was made by someone from particular materials and in a specific manner.

‘Resources’ is an exhibition about what precedes the products, about what lies behind them – the materials, the production processes and also the often anonymous people who create them. It is the story of the transformation of raw materials into end products – a sort of alchemy of production.

1st edition - 12-15.03.2019 - ARENA DESIGN Poznań
2nd edition - 17-26.05.2019 - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

Project team:

Design & Production: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek
Curatorship: Agata Nowotny
Photography on the exhibition: Krzysztof Pacholak
Research: Anna Łyszcz
Editing: Agnieszka Sural
Translation and Proofreading: Nitzan Reisner & Yale Reisner
Communication: Szustow. Kultura i Komunikacja
Partners: ARENA DESIGN, Geberit / KOŁO

Skąd biorą się rzeczy, które nas otaczają? W codziennym biegu zwykle nie mamy czasu na stawianie sobie takich pytań, a przecież wszystko, co nas otacza zostało przez kogoś zrobione, stworzone z konkretnych materiałów, w danym procesie.

„Zasoby“ to wystawa o tym, co poprzedza produkt, o tym, co mamy „za sobą“ – o materiałach, procesach produkcyjnych, ale też o ludziach – często anonimowych pracownicach i pracownikach. To opowieść o transformacji surowych materiałów w przedmioty – swoistej alchemii produktu.

1 edycja - 12-15.03.2019 - ARENA DESIGN Poznań
2 edycja - 17-26.05.2019 - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

Zespół projektowy:

Projekt i produkcja: Grynasz Studio / Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz, Małgorzata Ćwiek

Kuratorka: Agata Nowotny
Zdjęcia na wystawie: Krzysztof Pacholak
Wsparcie badawcze: Anna Łyszcz
Koordynacja: Anna Piekarska-Szczerba
Redakcja: Agnieszka Sural
Tłumaczenie: Nitzan Reisner & Yale Reisner
Partnerzy: ARENA DESIGN, Geberit / KOŁO

2019

2 edycja - ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL | fot. Marek Swoboda

1 edycja - ARENA DESIGN POZNAŃ | fot. Marek Swoboda