grynasz studio

A family of vases and receptacles inspired by the modernist ‘corset-style’ mosaic. The vases’ form enables users to put items together and create expandable compositions.

Project team:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

Rodzina wazonów i pojemników, inspirowana przedwojenną, modernistyczną mozaiką „gorsecikami". Forma wazonów pozwala na zestawianie i tworzenie rozwijalnych kompozycji.

Zespół projektowy:
Marta Niemywska-Grynasz, Dawid Grynasz

2018 3D printed Edition / 2019 Steel Edition